Trafikkulykke på E39

En varebil og en dyretransport kolliderte ved Ålhus i Jølster kommune.