• (1/2)
    SAGET UT: Tyven satt helt fast i denne sjakten. FOTO: ARNE ELLINGSEN

Her satt tyven fast