• SKUFFET: 67-åringen Alf Haukenes er godt over aldersgrensen på 26 år, men mener likevel det er tøvete at han skal nektes treningsutstyr som kan gjøre ham mer selvhjulpen. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ

Tapte treningskamp i trygderetten