• OVERSKOTSLAGER: Når vesle Kasper har fått sitt, pumpar Oddny Flem ut ein ekstra desiliter morsmjølk eller to, som ho frys ned. Det samla overskotet går til Barneklinikken i Bergen. FOTO: Ørjan Deisz

Mjølk til 150 kroner literen

Oddny Flem er ein sjeldan mjølkeprodusent. Barneklinikken vil gjerne ha fleire slike.