• ØKER STADIG: De siste trafikktallene viser at det blir stadig flere biler som kjører gjennom bompengeringen i Bergen. FOTO: TOR HØVIK

Kritiserer økt trafikk

Trafikken i Bergen øker. Regjeringen mener lokalpolitikerne ikke gjør nok for å redusere antall biler.