• STÅR STØTT: Voss gymnas skal ha ein kapasitet på 685 elevar i framtida, føreslår fylkesutvalet. For dei andre vidaregående skulane i fylket er framtida meir usikker. FOTO: Rune Sævig

1. oktober er D-dag for skulane

Dei som vil jobbe for å halde på sin vidaregåande skule, har fått ein månad lengre frist.