Lager by i Lagunen

Med 700 nye boliger og 4000 nye kontorarbeidsplasser skal kjøpesenteret i Rådalen omdannes til en småby.