• UTBETRING: E39 er sterkt ulukkesutsett, med 15 omkomne og 283 skadde personar dei siste 15 åra.

Ryddar dødsstrekning på E39

Risikoutsette E39 over Stord får ei trafikkfelle mindre.