• SKITNE: Slike skilt blir ikke registrert i bomringen. Illustrasjonsfoto: Vegar Valde.

Tapte en million på uleselige skilt

I januar tapte Bergen Bompengeselskap AS cirka en million kroner på skiltslurv i Bergen.