Krasjet med traktor

Person bevisstløs etter bilulykke på Paradis.