Benkeradene tømmes

Kirkene i Bjørgvin mistet over 100.000 gudstjenestedeltakere på ti år. Sjekk oppmøtet i din kirke!