• Byrådsleder Monica Mæland, ordfører Gunnar Bakke og fylkesordfører Torill Selsvoll Nyborg protesterer sterkt mot utsendelsen av Fathia Ahmed Omar og hennes fem år gamle sønn.

Ber Storberget gripe inn

Ordføreren, byrådslederen og fylkesordføreren protesterer mot utsendelsen av Fathia og Munir.