La inn rabatt som ikke eksisterte

Da de tre lederne begynte evalueringen av teletilbudene, la de inn en millionrabatt som Atea ennå ikke hadde gitt.