Utrykning til Radøy

Folk i området skal ha hørt rop om hjelp.