Avviklar lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane

Helse Førde vil gjere lokalsjukehusa i Lærdal og Eid om til distriktsmedisinske senter.