• FENGSELSTABBE: Tabbe på tabbe i politi- og fengselsvesen førte til at 22-årige Tony Jensen sat nær to månader i fengsel utan rettskraftig dom. FOTO: Privat

I fengsel for andre sine tabbar

Tony (22) sat 54 døgn utan dom. Kameraten sine 90 døgn bak murane kan óg vera feil.