Vurderer å flytte Fana brannstasjon

Tomten kan bli verdifullt boligland.