Barnevernet trakk seg ut

Selv om mindreårige egentlig ikke skal sitte i varetekt, har politiet argumentert med at det ikke finnes alternativer for 17-åringen.