9 av 10 unge fanger uten videregående

Nesten ni av ti innsatte under 25 år i norske fengsler har ikke fullført videregående.