Rundstjålet mens hun sov

Tyver tok både ferdigpakket koffert og bil på Landås.