Utan nett i ei veke

63 kundar av Nextgentel i Solund har vore utan internett i ei veke. Fleire av dei er bedrifter.