• fjord1.jpg.jpg

Fjord1 sel til Nettbuss

Fjord1 sel 51 prosent av bussverksemda til Nettbuss, det største busselskapet i landet. Prislappen er 111,7 millionar kroner.