Trafikkulykke på E39

Lastebil mot bil i Vågsbotn.