Robbet mens de sov

Våknet av at tyvene romsterte i huset.