Nyhetsdagen direkte

BTDirekte: Vi følger nyhetene minutt for minutt.