Slik skal Bergen bli sykkelby

1500 p-plasser for sykkel og et ferdig hovedveinett for pedaltråkkere innen ti år. Det skal få hver tiende bergenser til å sykle til jobben.