Pipebrann i Sandviken

Flammer sto ut av skorsteinen.