Innrømmer det tok for lang tid

Politiet erkjenner at trusselsaken på Søfteland har tatt for lang tid.