- Det var et j**** smell

Her stoppet togturen. - Vi fikk beskjed om at det gikk livsfarlig strøm gjennom toget, sier vitne.