Graveklubben hemmet av flo

Sjøen strømmer inn på anleggsområdet og hindrer gravearbeidet på Strandkaien.