• FOTO: 2211-tipser

Trafikkuhell i Hardangerveien

Bil kjørte av veien og ned i en hage.