Rykket ut til mulig brann i Arna

Meldt om røyk fra kjeller.