• EIT HYBELLIV: Eivind Steig (17) syns det er ganske kjekt å bu for seg sjølv på hybel - sjølv om det har både opp- og nedsider. På hybelen, eit steinkast frå Os videregående skule, deler han stove, kjøkken og bad med tre andre. FOTO: ELIAS DAHLEN

Hybelbuarar slit med psyken

Ungdomar på hybel har størst fråfall i vidaregåande skule. Dei er utsette for psykiske plager, skulkar meir og har større fare for å utvikle risikofylt åtferd.