Røykutvikling i bolighus

Meldinger om røykutvikling i et bolighus i Idrettsveien.