- Relativt stabilt i Kurdistan

Midtøsten-forsker Kjetil Selvik sier at det ikke er umiddelbare tegn til at kampene i Irak vil spre seg til de kurdiske områdene.