Pass på!

Ekstremt glatt på enkelte veier i Hordaland.