Fraråder Rygg å søke

Kunnskapsdepartementet mener Filip Rygg bør konsentrere seg om andre ting enn å dele opp matteundervisningen.