• VELGER SEG BRYGGEN: Øystein Hassel i Bergen AUF representerer den største enkeltdelegasjonen på representantskapsmøtet til Ap i Bergen neste uke. Her skal medlemmene ta stilling til hvilken trasé de mener Bybanen bør følge til Åsane. Hassel vil bevare Bryggen, og går derfor for tunnelløsning i sentrum. FOTO: Tor Høvik

Ungdom med tunnelsyn

Bergen AUF har bestemt seg. Den største gruppen i Bergen Aps representantskap vil verne Bryggen, og legge Bybanen i tunnel.