• Hjelp barnet med ADHD i lek og i samspill med andre. Pass på og ta vare på ham når du ser at han er for aktiv, eller når han bryter inn i leken på en klossete måte. Da slipper han å oppleve at han bli sosialt ydmyket og ekskludert av de andre barna.
  • Se til at han ikke kommer i konflikter fordi han misforstår situasjoner eller reagerer med å bli sint når han opplever sosial ydmykelse eller irettesettelse.
  • Hvis det blir en konflikt, og han har gjort noe verbalt eller fysisk upassende mot andre barn, ta ham vekk fra situasjonen.
  • Hør på hva han har å si, og gi ham tid før du tar en samtale om hva som har skjedd. Han har kanskje ikke forstått hva som skjedde, og opplever ikke å ha gjort noe feil. Eller han har gjort noe impulsivt som han i ettertid forstår ikke var noe lurt. Da kan det være vanskelig å skulle ta ansvar for en handling ved å ta imot kjeft og irettesettelser.
  • Ikke snakk ham til rette når andre barn er i nærheten eller når situasjonen er opphetet.
  • Når du irettesetter ham og han reagerer med å le eller svare litt frekt, gjør han ikke det for å provosere. Han føler seg misforstått, og vet ikke helt hvordan han skal håndtere situasjonen.
  • Vær forståelsesfull! Prøv å se situasjonen fra barnets perspektiv, og tenk at det er en grunn til atferden.
  • Voksne er rollemodeller. En mest mulig rolig og forståelsesfull håndtering kan være sosial læring for barnet.
  • Barn med ADHD trenger enda mer ros enn andre barn. Ros ofte, gjør det umiddelbart.
  • Informer foreldre til andre barn i samme klassetrinn om problemene, og hvordan man best kan håndtere og hjelpe ham. Men bare hvis foreldrene til barnet med ADHD er komfortable med det.
  • Barna i samme klasse kan også informeres. Men det er ikke nødvendig at de får vite at han har en diagnose, og hvilken diagnose det er.