21 millioner kroner til sentre for rusmisbrukere

Byrådet vil åpne flere mottaks- og omsorgssentre og forbedre LAR-tilbudet de neste to årene.