Skolebyråden er bekymret for at lærerstreiken varer så lenge. Flere tusen ungdomsskoleelever i Bergen har ikke fått begynt på skolen ennå, og Hove er allerede begynt å tenke på eksamenen til årets 10.-klassinger.

— Fra mandag av går vi inn i en kritisk fase med tanke på å få hentet inn igjen all den tapte undervisningen, mener han, og påpeker at mange av lærerne som kommer tilbake på skolen heller ikke har hatt planleggingsdagene og er nokså uforberedte på et nytt skoleår.

Så langt har flere bergenselever gått glipp av åtte av 190 skoledager. Dette tilsvarer vel fire prosent av skoleåret.

— Jeg skal ikke svartmale og gjøre foreldre bekymret. Men jeg tenker mer og mer på hvordan vi skal få tatt igjen dette, sier Hove.

Kutte kjekke ting

Han har foreløpig ingen klar løsning, men sier han vil bruke uken på å vurdere tiltak.

— Vi kan ikke inndra høstferien akkurat. Det blir en kabal, sier skolebyråden.

En løsning han har tenkt på, er å bruke pengene kommunen sparer på at mange lærere er ute av arbeid. Ekstraundervisning er blant ideene.

— Men vi må se hva som er mulig å få til, sier han.

Hove viser også til at enkelte rektorer har sagt at skoleturer og andre aktiviteter kan falle bort. Det mener byråden kan bli nødvendig.

— Man kan skrelle ned på de kjekke tingene man gjør i løpet av et skoleår. Jeg skal ikke sende ut noen avlysninger, men det er det første grepet vi må se på, sier Hove.

Alle får bøker

I går skrev BT at flere skoler har begynt å dele ut skolebøker og oppfordrer elever til å drive selvstudier så lenge streiken varer. Hove sier at alle bergensskolene nå har fått tydelig beskjed om at dette må være mulig.

— Men selvstudier er ikke nok. Det er derfor vi har skole. Foreldre kan hjelpe mer og mindre, men det kan fort bli en usosial profil på denne typen opplæring. Det er de som trenger læreren mest som nå betaler den høyeste prisen, sier Hove.

Han vil ikke kritisere partene i lærerstreiken for å ennå ikke ha funnet en løsning, og mener lokalpolitikere nå må gi dem fred.

— Jeg oppfatter at partene har et genuint ønske om å komme til enighet. Det nytter ikke å piske dem, jeg tror de opplever presset som stort allerede, sier Hove.

Støtter KS

Byrådet i Bergen har likevel tidligere gjort det klart at de støtter KS sine krav om endringer i arbeidstidsordningen.

— Men det kan gjøres på ulike måter og vi ønsker en fleksibel ordning. Jeg opplever at KS har forvaltet dette godt, men prosessen KS har hatt i saken kan vi diskutere etter at forhandlingene er avsluttet, sier Hove.

— Det er lite matnyttig å stå utenfor og skrike til de i Oslo. Det er som å stå på Brann stadion og rope til dommeren, sier byråden.

Hva synes du om streiken? Diskuter under.