• SIGER I DAG: Det gamle deponiet ved Slettebakken er det dyreste saneringsprosjektet for Bergen kommune. 52 mål som er regulert til idrett, får endelig solid grunn. I dag gjør bosset sitt til at grunnen siger. Arkivfoto: Bjørn Erik Larsen

Fjerner bossdeponiet på Slettebakken

Det gamle bosset på Slettebakken skal vekk.