• Her begynner turen Tide vil ha for seg sjøl. Mange turistar kjøper tur-pakkar der hurtigbåten er berre ein del. FOTO: VEGARD VALDE

Tide fryktar hurtigbåt-konkurranse

Trass i at Tide vann anbodskonkurransen om hurtigbåtrutene mellom Bergen og Sogn og Fjordane, fryktar selskapet likevel at Fjord1 kan snappe turistane framfor nasen på dei.