• (1/2)
    MOTORSTOPP: Bussen ble stående fast og passasjerene ble sluppet av inne i tunnelen. FOTO: ALEXANDER WORREN

Sperret tunnelen

Sydnestunnelen ble full av busser. Hundrevis av passasjer måtte gå gjennom tunnelen.