• RETT I TUNNEL: Med den planlagte broen vil reisende som skal nordover på E 39 kunne kjøre over hele rundkjøringen i Vågsbotn og direkte inn i den kommende nordgående tunellen under Eikåsen. ILLUSTRASJON: MULTICONSULT

Vågsbotn får nytt kryss

Eikåstunnel-prosjektet blir utvidet til også gjelde en overgangsbro i Vågsbotn. Første spadestikk kan tas før jul.