• mc.jpg FOTO: REMI PRESTTUN

Bevisstløs etter MC-velt

Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet på E39.