E39 åpnet igjen

Eikefettunnelen ble stengt i nesten to timer. Lange køer.