Ansettelsen av leder for døveskolen som ikke behersker tegnspråk, er lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er konklusjonen i en juridisk betenkning som er gjort for Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede.

Fredag hadde Kenneth Neteland, styremedlem i Foreldrelaget, møte med byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H), skolebyråd Harald Victor Hove (H) og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud.

På møtet presenterte Neteland den juridiske betenkningen og snakket om Foreldrelagets bekymring rundt ansettelsen.

— Ikke assistent for assistenten

— Mitt forslag er at kommunen ansetter en assistent for den nye avdelingslederen, som kan det avdelingslederen ikke kan, sier Neteland.

Akkurat det avviser skolebyråd Hove:

— Vi har lyttet til Netelands forslag, men det er ikke aktuelt å ansette en assistent til assistenten, sier Hove.

Skolebyråden vil på et foreldremøte i april presentere sine løsninger for driften av det nye kommunale skoletilbud for hørselshemmede.

Slipper undervisning

— Den nye avdelingslederen skal bruke 30 prosent av arbeidstiden på å undervise døve barn. Hvordan er det mulig uten å kunne tegnspråk?

— Avdelingslederen får fritak for dette de to første årene, nettopp for å tilegne seg tegnspråk, sier Hove.

— Er reaksjonene på ansettelsen sterkere enn hva du forventet?

— Reaksjonene er lett å forstå, hvis man bare leser avisene. Rektor på Nattland har hatt et møte med foreldreutvalget på Hunstad, der de er mer opptatt av helheten i det nye tilbudet. Så det er en viss sprik i oppfatningen til foreldrene, sier Hove.

Vurderer å klage inn

Advokat Per Magnus Falsen råder Foreldrelaget til å klage saken inn til likestillings- og diskrimineringsombudet.

— Dette skal vi bruke helgen på å vurdere, sier Kenneth Neteland.

Lovbruddet og saksbehandlingsfeil begrunner advokaten slik:

Døve elever, foreldre og lærere får et ikke-likeverdig tilbud med de hørende elevene. All oppfølging, ledelse, personlige samtaler og fortrolig informasjon må utveksles ved hjelpe av tolk.

Ansettelsesvedtaket representerer manglende respekt for den kultur, det språk og den tradisjon som er sentral for døve og er et brudd på de forutsetninger om et godt og likeverdig tilbud som lå til grunn for etableringen av skoletilbudet.

Å legge vekt på lederegenskaper på bekostning av spesialkunnskaper innen tegnspråk og kultur representerer en saksbehandlingsfeil.

— Advokaten antyder også at det kan bli aktuelt å kreve erstatning. Hvordan ser du på det, Neteland?

— Det er for tidlig å vurdere, sier han.

Hunstad skole for hørselshemmede blir fra august av en del av Nattland skole og skal ved årsskiftet 2015/16 flytte til nybygg der. Det er Ole Henry Halleraker, rektor ved Nattland, som har gjort den omstridte ansettelsen.