To og en halv prosent velger språk

Så få som to og en halv prosent av elevene i videregående skole har språk som programfag.