Slik er skoleskulkerne

De røyker, snuser, har psykiske problemer og skilte foreldre. Men på Slåtthaug skole gir skulking ingen status.